News: This section can be used for brief news announcements
   Last Name:   First Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us

Histories


Tree:  

Matches 1 to 12 of 12     » Thumbnails Only

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
Cestovateľ Pavol Tettinger
Cestovateľ Pavol Tettinger
Stručný životný príbeh zakladateľa slovenskej vetvy rodu Tettingerovcov. 
 
2
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
3
Miesta spojené s rodom Tettinger a Tettingen
Miesta spojené s rodom Tettinger a Tettingen
popis 
 
4
Paul Tettinger v Osvienčime
Paul Tettinger v Osvienčime
Autor knihy Mengele a selekcia na Appelplatz v koncentračnom tábore v Osvienčime (Dr. Mengele und die Selektionen am Appellplatz im KL Auschwitz, vydané v 1985), Igor-Jakob Bistric, sa počas vojny dostal do koncentračného tábora v Osvienčime. Prežil a tak mohol vydať svedectvo o zverstvách, ktoré sa v tábore diali. Okrem iného na jedinom mieste v knihe spomína, ako stretol svojho spolužiaka zo Spišskej Novej Vsi. 
 
5
Rád nemeckých rytierov
Rád nemeckých rytierov
Rád nemeckých rytierov je jeden z duchovných rytierskych rádov vzniknutých v 12. storočí na území bývalého Jeruzalemského kráľovstva. Neskôr rád zohral významnú úlohu najmä v strednej Európe. Rád bol známy aj pod názvami Nemecký rád, Rehoľa bratov domu Panny Márie Jeruzalemskej (po nemecky: Deutscher Orden, Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem a po latinsky: Ordo Teutonicus, Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.  
 
6
Szigetcsép
Szigetcsép
 
 
7
Szigetszentmárton
Szigetszentmárton
 
 
8
Szigetújfalu
Szigetújfalu
 
 
9
Tétange
Tétange
 
 
10
Teting-sur-Nied
Teting-sur-Nied
 
 
11
Výskyt priezviska Tettinger
Výskyt priezviska Tettinger
Priezvisko Tettinger patrí na Slovensku medzi menej obvyklé. Zrejme aj preto, že jeho korene smerujú do Nemecka. Databáza priezvisk na Slovensku nie je veľmi aktuálna (1998). Podľa nej sa priezvisko Tettinger vyskytovalo v tom čase na Slovensku 9x v piatich rôznych lokalitách. O všetkých týchto osobách viem, keďže sú členovia našej rodiny. Potvrdzuje to domnienku, že všetci nositelia tohto priezviska pochádzajú z jedného spoločného predka, ktorý ho sem „priniesol“ z Maďarska.
 
 
12
Werner von Tettingen
Werner von Tettingen
Werner von Tettingen (vo viacerých zdrojoch zrejme chybne označovaný ako Tettinger) – rytier a Veľradca Rádu nemeckých rytierov sa narodil okolo roku 1350 a zomrel „počas diplomatickej misie v Poľsku“ v meste Thorn (poľsky Toruń) roku 1413. Werner pochádzal zo starej šľachtickej rodiny z oblasti Hegau so sídlom v nemeckom meste Dettingen. Jeho rodičmi boli pravdepodobne Burchard von Tettingen jeho manželka Fidanne, dcéra rytiera Gottfrieda Mueller von Zürich. Fidanne sa po smrti manžela stala predstavenou kláštora Oetenbach.