News: This section can be used for brief news announcements
   Last Name:   First Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us

Staré mapy

Staré mapyTree:  

Matches 1 to 14 of 14    » Thumbnails Only     » Slide Show

   Thumb   Description   Linked to 
1
1645 - Hungaria Regnum
1645 - Hungaria Regnum
Nádherná mapa Maďarského kráľovstva z roku 1645 pochádza z publikácie Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulæ et Descriptiones Omnium Regionum, Editæ a Guiljel et Ioanne Blaeu (Divadlo sveta alebo Nový atlas sveta). Prvé vydanie tohto atlasu bolo uverejnené v roku 1635 v dvoch zväzkov v nemčine, holandčine, latinsky a francúzsky. Od 1662 atlas rozrástol na 11 alebo 12 zväzkov v závislosti na vydanie a zaradenie morských máp. V tomto okamihu sa atlas stal sa známy ako Atlas Maior. Táto práca je považovaná za vrcholné dielo v oblasti kartografie. 
 
2
1667 - Döttingen / Tettingen
1667 - Döttingen / Tettingen
Pod dnešným názvom Döttingen boli v druhej polovici 17. storočia známe tri dediny označované ešte ako Tettingen. Oddeľovalo ich jediné rázcestie. Švajčiarska obec Döttingen za takmer tisícročie vystriedala tieto pomenovania: Totinge, Totingen, Thettingen (1243), Tettingen, Tetingen, Töttingen (1472), Dodtingen, Gros Dettingen, Gros Döttingen, Gros Dettingen, Gr. Döttingen, Döttingen. 
 
3
1898 - Rakúsko-Uhorsko, vojenská mapa
1898 - Rakúsko-Uhorsko, vojenská mapa
Vojenské posádky v Rakúsko-Uhorsku v roku 1898. Mapa obsahuje detailné údaje o rozložení vojenských jednotiek. Je celkom zaujímavé sledovať, aké jednotky boli v Bratislave a na zvyšku Slovenska. Dnešné Slovensko bolo koncom devätnásteho storočia v podstate demilitarizovaná zóna.
 
 
4
1939 - Spiš, Slovensko
1939 - Spiš, Slovensko
Mapa Špiša z roku 1939 s dobovými označeniami miest v nemčine. 
 
5
1855 - Rakúsko, Uhorsko a Česko
1855 - Rakúsko, Uhorsko a Česko
Ručne farbená mapa Rakúska pochádza z roku 1856. Pokrýva dnešné Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Českú republiku, Rumunsko, Transylvániu, a časť Talianska, Lombardiu a Benátky.  
 
6
1874 - Rakúsko-Uhorsko a južné Nemecko, politická mapa
1874 - Rakúsko-Uhorsko a južné Nemecko, politická mapa
Politická mapa Rakúsko-Uhorska a južného Nemecka (zvýraznené Württembergské kráľovstvo a Bavorské kráľovstvo) 
 
7
1880 - Rakúsko-Uhorsko, miera gramotnosti
1880 - Rakúsko-Uhorsko, miera gramotnosti
Mapa zachytáva mieru znalosti čítať a písať na území Rakúsko-Uhorska. Mapa pochádza z roku 1884 a dáta na nej zachytené sú zo sčítania obyvateľstva v roku 1880.  
 
8
1897 - Rakúsko-Uhorsko, hustota zaľudnenia
1897 - Rakúsko-Uhorsko, hustota zaľudnenia
Hustota zaľudnenia alebo staršie hustota obyvateľstva koncom 19. storočia na území Rakúsko-Uhorska. Mapa udáva počet obyvateľov na kilometer štvorcový. 
 
9
1900 - Uhorsko, nemecká národnosť
1900 - Uhorsko, nemecká národnosť
Rozloženie nemeckého etnika na území Uhorska (prevažne dnešné Maďarsko a Slovensko) začiatkom 20. storočia. Spiš, ale najmä celý juhozápad krajiny obývalo 20 a viac percent Nemcov. Najmä dnešná Big Târnava (maď.:Nagy-Küküllő; nem.: Große Kokel) bola v podstate nemecká (cca polovica populácie). 
 
10
1900 - Rakúske cisárstvo, mapa železničného spojenia a siete lodnej dopravy
1900 - Rakúske cisárstvo, mapa železničného spojenia a siete lodnej dopravy
Železničné trate a a dopravná sieť vhodná pre parníky v Rakúsko-Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia. Mapa zachytáva aj dnešné Slovensko. 
 
11
1900 - Transylvánia a dolné Podunajsko, mapa železničného spojenia a siete lodnej dopravy
1900 - Transylvánia a dolné Podunajsko, mapa železničného spojenia a siete lodnej dopravy
Železničná sieť a trasy parníkov v oblasti Transylvánie a dolného Podunajska, pokrývajúca aj oblasť dnešného Maďarska a Slovenska 
 
12
1906 - Rakúsko-Uhorsko, etnografická mapa
1906 - Rakúsko-Uhorsko, etnografická mapa
Národy a národnosti žijúce Rakúsko-Uhorsku začiatkom 20. storočia.  
 
13
1910 - Rakúsko-Uhorsko, etnické skupiny
1910 - Rakúsko-Uhorsko, etnické skupiny
Mapa založená na "Distribution of Races in Austria-Hungary" z Historického atlasu, ktorého autorom bol William R. Shepherd. Použité názvy miest sú upravené na základe zmien pomenovaní v roku 1941. 
 
14
1945 - Bitka o Tettingen-Butzdorf
1945 - Bitka o Tettingen-Butzdorf
Na pravom brehu rieky Moselle, na hraniciach Nemecka s Luxemburskom a Francúzskom, cca. 25 km juhovýchodne od Luxemburgu leží mestečko Tettingen-Butzdorf. Čo by kameňom dohodil je mesto Perl, ktoré je mostom cez rieku spojené so slávnym Schengenom.
Na záver II. svetovej vojny sa tu odohrala tanková bitka, o ktorej sa učia dodnes na amerických vojenských školách. Medzi 14. a 18. januárom 1945 sa tu počas Adrensko-alsaskej kampane stretli ametické jednotky s nemeckým regimentom ostrieľaným skúsenosťami z ruského frontu.
Dodnes za neorománskym kostolom Svätého Remigiusa môžete vidieť “dračie zuby” – súčasť protitankovej bariéry bývalej Nemeckej Siegfried Switch Line.