News: This section can be used for brief news announcements
   Last Name:   First Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us

Documents


Tree:  

Matches 651 to 700 of 1,074     » Thumbnails Only

    «Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
651
Bácsbokod na mape Báčsko-malokumánskej župy (maď. Bács-Kiskun megye)
Bácsbokod na mape Báčsko-malokumánskej župy (maď. Bács-Kiskun megye)
Bácsbokod je veľká obec v Maďarsku v Báčsko-malokumánskej župe v Bajskom obvode. Má rozlohu 6 393 hektárov a žije tu 2 804 obyvateľov (2009).
 
 
652
Bačinský Alexander preverovaná osoba ŠtB
Bačinský Alexander preverovaná osoba ŠtB
KS ZNB - Správa ŠtB Košice (Séria: I)
Vedená: od 19.07.1979 do 24.03.1981, Registračné čísla: 13781 až 14770, Počet strán: 104
Vyhľadaná osoba: Bačinský Alexander, registračné číslo: 13821
"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB). 
 
653
Báčsko-malokumánska župa (maď. Bács-Kiskun megye)
Báčsko-malokumánska župa (maď. Bács-Kiskun megye)
Mapa zobrazujúca Báčsko-malokumánsku župu (maď. Bács-Kiskun megye) na mape Maďarska.
 
 
654
Baltimore, Passenger Lists May 1903
Baltimore, Passenger Lists May 1903
Name: Suzana Tittinger a jej dcéry
Arrival Date: May 1903
Age: 34
Estimated Birth Year: abt 1869
Gender: Female
Race: German
Port of Departure: Bremen, Germany
Ship Name: Koln
Port of Arrival: Baltimore, Maryland
Friend's Name: Tittinger Peter
Last Residence: Trencsen
Page: 43
 
 
655
Carpathia ship
Carpathia ship
 
 
656
Dettingen (Horb am Neckar)
Dettingen (Horb am Neckar)
Dettingen bývalé mesto, dnes len okrsok mesta Horb am Neckar v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko s približne 1600 obyvateľmi, asi 40 kilometrov juhozápadne od Stuttgartu v doline Neckar. Dettingenu v minulosti vládla miestna šľachta – páni von Dettingen. Najstarším známym predkom roku je Rudolfus de Tetingen, ktorého spomínajú kroniky v roku 1139. Rod vymrel v roku 1617, keď vo Freiburgu zomrel Reinhard von Dettingen. Bol pochovaný v Lichtenfels-Krozingen kaplnke Dómu vo Freiburgu.
 
 
657
Dettingen (Karlstein)
Dettingen (Karlstein)
 
 
658
Dettingen (Rottenburg)
Dettingen (Rottenburg)
 
 
659
Dettingen am Albuch
Dettingen am Albuch
 
 
660
Dettingen an der Erms
Dettingen an der Erms
 
 
661
Dettingen an der Iller
Dettingen an der Iller
 
 
662
Dettingen unter Teck
Dettingen unter Teck
 
 
663
Dettingen-Wallhausen
Dettingen-Wallhausen
Dettingen-Wallhausen je dvojobec v okresne Konstanz, pričom Konstanz nie je žiadne iné mesto, ako stará známa Kostnica, kde upálili Jana Husa. Dettingen sa nachádza približne päť kilometrov severozápadne od hranice mesta Kostnica. Obec sa pod názvom Tettingen prvýkrát objavuje v dokumente z roku 730 v súvislosti s christianizáciou oblasti. Významnú úlohu v histórii mesta zohral Kláštor zv. Augia na ostrove Reichenau na Bodamskom jazere. V roku 724 ho založil misijný biskup Pirmin (zrejme írskeho pôvodu). Kláštor sa stal významným ríšskym opátstvom a kultúrnym centrom južného Nemecka.

V polovici deviateho storočia sa miestne opátstvo dostáva pod ochranu franských panovníkov a stáva sa zakladateľom kláštornej školy učencov.

V 12. a 13. storočí vládol rod pánov z Tettingenu nad dedinou ako ministeriáli (provinciálny minister – najvyšší predstavený rádu) benediktínskeho kláštora Reichenau. Z vtedajšieho vežovitého hradu na kopci však zostali len zvyšky múrov na dnešnom hradnom nádvorí. V 14. storočí kúpil územie Tettingenu komenda Mainau Nemeckého rádu. V sedliackej vojne v roku 1525 bol susedný Wallhausen vzbúrenými sedliakmi takpovediac zrovnaný so zemou a vyplienený.

V 30-ročnej vojne kraj trpel od cisárskych, ale aj od švédskych vojenských oddielov. Tri štvrtiny obyvateľov pozabíjali, alebo vyhnali.

Miestny kostol v Tettingene postavili v roku 1303 a odvtedy ho viackrát prestavali a rozšírili. Dnes je kláštor súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Z mesta Dettingen pochádza aj starý šľachtický rod von Tettingen. Jeho najznámejším predstaviteľom je Werner von Tettingen v niektorých zdrojoch uvádzaný aj ako Tettinger. 
 
664
Döttingen
Döttingen
Döttingen AG je obec v švajčiarskom kantóne Aargau. Archeologické nálezy poskytujú dôkazy o osídlení tejto oblasti už v období neolitu. V období Rímskej ríše tu boli dve opevnenia. Obe však padli okolo roku 260 počas drancovania Alamanov. Alamani boli jedným zo západogermánských kmeňov so sídlom na hornom toku rieky Mohan na území dnešného Nemecka. Pôvod tohto kmeňa a jeho vzťahy s ostatnými germánskymi kmeňmi je nejasný. Pod dobu existencie rímskej ríše boli veľmi agresívni a snažili sa napádať provinciu Horná Germánia. Názvy Nemecka a nemeckého jazyka vo francúzštine (Allemagne, allemand), portugalčine (Alemanha, alemão) a v španielčine (Alemania, alemán) sú odvodené práve od tohto germánskeho kmeňa.

O Alamanoch sa prvýkrát zmieňuje historik Cassius Dio, keď opisoval vojenskú kampaň cisára Caracallu v roku 213. Opisuje kmeň Alamanov ako obete vierolomného cisára. Požiadali ho o pomoc, ale namiesto toho ich domov kolonizoval rímskym obyvateľstvom, zmenil miestne názvy a popravil alamanských bojovníkov pod zámienkou, že sa mu snažili odporovať. Keď ochorel, Alamani vyhlásili, že sa tak stalo preto, že na neho zniesli kúzlo. Alamani sa opakovane zapájali do konfliktov s rímskym impériom. Roku 268 podnikli veľkú inváziu do Galie.

Prvá písomná zmienka o meste Döttingen (Totingen) pochádza z roku 1239. Na začiatku 13. storočia sa tu usadil rod Švábskych ryrierov rodu von Tettingen, pričom ich sídlo dostalo pomenovanie podľa mena rodu. Aj samotné označenie mesta pochádza zo staronemeckého slova Tettingun „bei den Leuten des Tetto“ (ľudia od Tetta?).V marci 1798 Francúzi napadli Švajčiarsko a vyhlásili tu Helvétsku republiku. Obec Döttingen sa stala súčasťou kantónu Baden. Počas Napoleónskych vojen sa tu na istý čas “usadil” front. Bojovou líniou bola riečka Surb. Okolie delami ostreľovala rakúska armáda.

Od roku 1803 patrí Döttingen do kantónu Aargau. V polovici 19. storočia mestu pomohol rozvoj železnice, z čoho ťažili najmä miestni poľnohospodári a vinári. Napriek tomu bola celá oblasť relatívne chudobná, čo viedlo k veľkej miere vysťahovalectva. V 19. storočí preto počet obyvateľov stagnoval, mnohí hľadali riešenie v emigrácii. Prudší nárast počtu obyvateľov zaznamenal Döttingen v polovici 20. storočia – o 40 percent. Odvtedy však populačný vývoj stagnuje.

Od roku 1950, sa koná každoročne v Döttingene najväčšie švajčiarske vinobranie. Zvyk vinobrania siaha až do roku 1799, keď Francúzi rieke Aare zabránili Rakúšanom prejsť cez rieku.

Obec postupom času jemne menila či upravovala svoj názov. V archívoch tak nie je problém stretnúť sa s označením Totinge, Totingen, Thettingen (1243), Tettingen, Tetingen, Töttingen (1472), Dodtingen, Gros Dettingen, Gros Döttingen, Gros Dettingen, Gr. Döttingen, Döttingen.

Mimochodom, mesto Döttingen má identický erb ako Dettingen-Wallhausen. Aj jemu totiž v minulosti vládol rod von Tettingen, ktorej najvýznamnejším predstaviteľom bol križiak Werner von Tettingen.

Die Blasonierung des Gemeindewappens lautet: «Geteilt und zweimal gespalten von Gelb und Schwarz.» Das Döttinger Gemeindewappen war ursprünglich das Wappen der Herren von Tettingen, die aus dem Bodenseeraum, bei Dettingen stammten und im Mittelalter Güter im unteren Aaretal besassen. Die genaue Bedeutung ist nicht überliefert. 1930 erfolgte die Einführung.

Bevölkerung[Bearbeiten]

Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung:

Jahr 1799 1850 1900 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Einwohner 825 1098 974 1271 1738 2356 3380 3264 3298 3241 3749
 
 
665
Dr. Alexander Bačinský - první trenér československých kulturistů
Dr. Alexander Bačinský - první trenér československých kulturistů
Soudobé trendy společnosti upřednostňují vyzdvihnutí kýče nad kvalitou, hlouposti a hlasitosti nad inteligencí a profesionalitou. Do popředí se tak dostávají rádoby celebrity zaslepené krátkým okamžikem slávy. Kde končí všechny naše reálné životní idoly a opravdoví odborníci s dlouholetými zkušenostmi? V tichosti raději ustoupí dočasným a spíše spotřebním hodnotám. 
 
666
Erb rodu Dettingen
Erb rodu Dettingen
rodový erb pochádza z kolecie, ktorá obsahuje autentické nemecké rodové erby zo 17. storočia. Hoci sa v publikácii spomína rod Dettingen, autori upozorňujú, že písmená D a T, respektíve P a B bývajú často zamieňané. Erb sa napriek označeniu viaže na rod von Tettingen, ktorý pochádza zo Švábska - z mesta Dettingen.
Práve z tejto oblasti mala vrámci kolonizácie prísť veľká skupina Nemcov do maďarskej obce Bikity (Bácsbokod), odkiaľ prišla rodina Tettingerovcov na Slovensko. 
 
667
Erb rodu Luziański
Erb rodu Luziański
 
 
668
Erb rodu Tettingen a von Thettingen
Erb rodu Tettingen a von Thettingen
 
 
669
Erb rodu Tettinger
Erb rodu Tettinger
Zaujímavý rodový erb je súčasťou kolekcie, ktorá obsahuje autentické nemecké rodové erby zo 17. storočia. Pri erbe je poznámka "Ennobled - BeAdelte", čo by mohlo znamenať, že daný rod bol do šľachtického stavu povýšný. Erb sa viaže na rod von Tettingen, ktorý pochádza z mesta Dettingen. Najznámejším predstaviteľom rodu bol križiak Werner von Tettingen. Práve z tejto oblasti mala vrámci kolonizácie prísť veľká skupina Nemcov do maďarskej obce Bikity (Bácsbokod), odkiaľ prišla rodina Tettingerovcov na Slovensko. 
 
670
Erb rodu Thettingen
Erb rodu Thettingen
Rod Thettingen sa tiež viaže na oblasť Švábska, ktorá pôvodne pokrývala časť Švajčiarska, Alsaska, južného Bádenska-Württemberska a časť Bavorska až k Lech. Práve zo Švábska mala vrámci kolonizácie prísť veľká skupina Nemcov do maďarskej obce Bikity (Bácsbokod), odkiaľ prišla rodina Tettingerovcov na Slovensko. 
 
671
Eugen Emil Tettinger: Potvrdenie o získaní nemeckého občianstva
Eugen Emil Tettinger: Potvrdenie o získaní nemeckého občianstva
 
 
672
Fabian Tetinger, - biskup
Fabian Tetinger, - biskup
V rokoch 1512 až 1523 bol Fabian Tettinger biskupom ermlandským. Warmia, nemecky Ermland, je historická oblasť v nížine pri pobreží Vislanského zálivu v povodí riek Lava a Pasłęk o rozlohe okolo 40 000 km2. Tradičným centrom je Lidzbark Warmiński. V súčasnosti je Warmia rozdelená medzi Varmsko-mazúrske vojvodstvo (Poľsko) a Kaliningradská oblasť (Ruská federácia).

Oblasť dostala názov podľa pôvodných obyvateľov z pruského kmeňa Varma. Od trinásteho storočia oblasť ovládal Rád nemeckých rytierov, ktorý bojoval s poľskými kráľmi. Druhý Toruński mier z roku 1466 prisúdil Warmiu Poľsku ako súčasť Pruského kráľovstva, zároveň si však miestny biskup zachoval značnú autonómiu a titul kniežaťa. Jedným z kandidátov na biskupský úrad bol Mikuláš Kopernik, ktorý býval vo Fromborku a zaoberal sa štúdiom Warmijskej histórie a vlastivedy.  
 
673
Fabian Tettinger
Fabian Tettinger
 
 
674
Finland
Finland
 
 
675
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1551 and 1600
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1551 and 1600
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
676
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1601 and 1650
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1601 and 1650
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
677
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1651 and 1700
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1651 and 1700
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
678
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1701 and 1750
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1701 and 1750
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
679
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1751 and 1800
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1751 and 1800
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
680
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1801 and 1850
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1801 and 1850
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
681
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1851 and 1900
Frequency of surname Tettinger in Germany between 1851 and 1900
Frequency of surname Tettinger in Germany at intervals of 50 years since 1550. Processed data from the familysearch.org (from the Tettinger surname with years and places of birth). 
 
682
Friedrich Tettinger
Friedrich Tettinger
Name: Friedrich Tettinger
Arrival Date: 25 Feb 1929
Birth Date: abt 1898
Birth Location: Germany
Birth Location Other: essen
Age: 31
Gender: Male
Ethnicity/ Nationality: German
Port of Departure: Bremen, Germany
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Stuttgart
 
 
683
Halbich family 1920
Halbich family 1920
Relation to head Name Age
Head Stephen Halbich 35
Wife Mary Halbich 32
Son Stephen Halbich 11
Immigration: 1914 
 
684
Imperator
Imperator
 
 
685
Iron Cross of Merit (Železný kríž za zásluhy) 1916-1918
Iron Cross of Merit (Železný kríž za zásluhy) 1916-1918
Iron cross pattée alisée with magnetic core on swivel crown suspension; the face with a circular central medallion bearing the initials ‘FJ’ (for Emperor Franz Joseph I, 1848-1916) encircled by a ring bearing the inscription ‘VIRIBUS UNITIS’ (Strength through Unity); the reverse with a circular central medallion bearing the date ‘1916’ within a circular ring with a stylised laurel wreath; on possibly original trifold wartime ribbon
The Cross was instituted on 1 April 1916 in two grades - Iron with and without Crown - as a need had been perceived for a grade below the existing Gold and Silver to reward the many people of lower ranks performing exceptional acts and services in wartime, especially in the support and auxiliary services.
Early examples, such as this, were in iron but as wartime shortages became more acute, zinc alloy (Kriegsmetall) was substituted.
 
 
686
István Tettinger vyznamenanie
István Tettinger vyznamenanie
István Tettinger slúžil počas I. svetovej vojny v 23. Kráľovskom pešom pluku. Za svoju službu bol ocenený medailou Železný kríž za zásluhy. Dokument sa nachádza v zbierkach vyznamenaní viedenského Vojenského archívu. 
 
687
Karl Tittinger
Karl Tittinger
Name: Karl Tittinger
Birth Date: 25 May 1870
Birth Place: Verschetz, Hungary, Now Serbia
Age: 52
Gender: Male
Passport Issue Date: 7 Mar 1923
Passport Includes a Photo: Yes
Residence: Chicago, Illinois
Spouse Name: Mary Mary
 
 
688
Konl Tittinger
Konl Tittinger
Name: Konl Tittinger
Birth Date: 25 May 1900
Birth Place: Hungary
Age: 20
Passport Issue Date: 28 May 1920
Passport Includes a Photo: Yes
Residence: Chicago, Illinois
Father Name: Johan Tittinger
Father's Birth Location: Hungary
Father's Residence: Deceased
 
 
689
La Lorraine
La Lorraine
 
 
690
Ladislav Tettinger Kmeňový list
Ladislav Tettinger Kmeňový list
 
 
691
Ladislav Tettinger zdravotný záznam
Ladislav Tettinger zdravotný záznam
 
 
692
Ladislav Tettinger, evidenčný list k vojenskej knižke
Ladislav Tettinger, evidenčný list k vojenskej knižke
 
 
693
Ladislav Tettinger: priebeh prezenčnej služby
Ladislav Tettinger: priebeh prezenčnej služby
 
 
694
Ladislav Tettinger: Štátna odborná škola pre spracovanie dreva
Ladislav Tettinger: Štátna odborná škola pre spracovanie dreva
Triedny katalóg obsahuje informáciu o prospechu, dochádzke, štátnej podpore (300 korún).
Počas celého obdobia od založenia školy až po vznik Československej republiky školu navštevovalo pomerne málo žiakov. Bolo to v súlade s požiadavkami výrobcov nábytku na počty absolventov a z dôvodu, že štúdium bolo náročné. Z prihlásených žiakov ho úspešne končilo v priemere len 50%. Na počty žiakov končiacich školu v tomto období mal vplyv aj vojnový konflikt v Európe, pretože vojenskej službe sa nevyhli ani žiaci vyšších ročníkov. Napr. v školskom roku 1914/1915 sa zapísalo do prvého ročníka 37 žiakov, a štúdium ukončili len piati žiaci. Takmer všetci žiaci pochádzali z remeselníckych a priemyselných rodín. Z nich približne 20% bolo z mesta Spišská Nová Ves, 30% zo Spiša a 50% z iných žúp.
 
 
695
New York Passenger Lists 2 Jul 1951
New York Passenger Lists 2 Jul 1951
Name: Tekla Tettinger
Birth Date: abt 1906
Age: 45
Gender: Female
Ethnicity/ Nationality: German

Name: Agnes Tettinger
Birth Date: abt 1934
Age: 17
Gender: Female
Ethnicity/ Nationality: German


Arrival Date: 2 Jul 1951
Port of Departure: Hamburg, Germany
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Washington
 
 
696
New York Passenger Lists 2 Jun 1851
New York Passenger Lists 2 Jun 1851
Name: Anton Tetinger and huge family
Arrival Date: 2 Jun 1851
Birth Date: abt 1786
Age: 65
Ethnicity/ Nationality: German
Place of Origin: Germany
Port of Departure: Liverpool, England
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: J L
 
 
697
New York Passenger Lists 21 Apr 1954
New York Passenger Lists 21 Apr 1954
Name: Leona Tettinger
Birth Date: abt 1914
Age: 40
Gender: Female
Ethnicity/ Nationality: American

Name: John S Tettinger Jr.
Arrival Date: 21 Apr 1954
Birth Date: abt 1951
Age: 2 Years 6 Months
Gender: Male
Ethnicity/ Nationality: German

Arrival Date: 21 Apr 1954
Place of Origin: New York
Port of Departure: Bremerhaven, Germany
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Upshur
 
 
698
New York Passenger Lists 21 Dec 1951
New York Passenger Lists 21 Dec 1951
Name: Artur Tettinger
Arrival Date: 21 Dec 1951
Port of Departure: Hamburg, Germany
Port of Arrival: New York, New York
Airline: Scandinavian Airlines System 
 
699
New York Passenger Lists 21 Sep 1948
New York Passenger Lists 21 Sep 1948
Name: John S Tettinger
Birth Date: abt 1913
Age: 35
Gender: Male
Ethnicity/ Nationality: American

Name: Leona Tettinger
Birth Date: abt 1914
Age: 34
Gender: Female
Ethnicity/ Nationality: American

Obaja:
Arrival Date: 21 Sep 1948
Port of Departure: Frankfurt, Germany
Port of Arrival: New York, New York
Airline: Pan American Airways 
 
700
New York Passenger Lists 22 Nov 1866
New York Passenger Lists 22 Nov 1866
Name: Joh Casp Tetinger
Arrival Date: 22 Nov 1866
Birth Date: abt 1839
Age: 27
Gender: Male
Ethnicity/ Nationality: German
Place of Origin: Württemberg
Port of Departure: Le Havre, France
Destination: United States of America
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Floride
 
 

    «Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Next»